Onde atoparnos

Podes contactar con nós no seguinte enderezo: lelaedicions@gmail.com,
ou atopar os nosos libros a través do Consorcio Editorial Galego.